Actie Rotary’s voor Mercy Ships zeer succesvol

Rotary-mercy ship

De Rotary Clubs uit Dordrecht, Rotterdam-Zuid en Schoonhoven hebben samen met andere Rotary Clubs in Europa, Amerika en Afrika met succes geld ingezameld voor de Africa Mercy van Mercy Ships, het grootste particuliere ziekenhuisschip van de wereld.

De Rotary Clubs uit Dordrecht, Rotterdam-Zuid, Schoonhoven, Antwerpen-Noord, Brussel-Ninove, Parijs, Keulen, Douala en Sidney hebben een bedrag van in totaal USD 137.000 (omgerekend bijna € 114.000,-) opgebracht. Dit bedrag zal geheel ten goede komen aan de scholing van lokale zorgspecialisten en zorgmedewerkers in Kameroen. De actie is in lijn met de bijdrage die Rotary wenst te leveren aan het bestrijden van ziekte, één van de zes doelstellingen van Rotary wereldwijd.

Global Grant

Rotary Club Dordrecht heeft zowel via de stichting Rotary Club Helpt als via donaties van de leden zelf bijgedragen aan het bijeenbrengen van dit bedrag; Rotary Club Schoonhoven heeft de opbrengst van een door deze club georganiseerde uitvoering van Händels Messiah gedoneerd. Omdat het project voldeed aan strenge criteria van een “Global Grant” kon het bovendien rekenen op de steun van Rotary International om het door de clubs bijeengebrachte bedrag te vermeerderen. Daardoor is de totale bijdrage vanuit de actie gestegen tot USD 137.000.

Henk van de Rest, lid van Rotary Club Dordrecht en medelid Marco Stehouwer, trekkers van de actie in Nederland: “Met deze actie maken we het mogelijk voor Mercy Ships om in Douala, Kameroen de pre- en postnatale zorg voor moeder en kind blijvend te verbeteren. We zijn uiteraard enorm trots dat we samen met onze leden en andere clubs tot dit mooie resultaat zijn gekomen.”

Vrijwillige hulpverlening

De Africa Mercy ligt momenteel voor de kust van Kameroen bij de hoofdstad Douala. Op het schip worden honderden medische ingrepen uitgevoerd door artsen en verpleegkundigen. Net als de aanwezige fysiotherapeuten, andere medische hulpverleners en boordpersoneel, werken zij geheel vrijwillig en op eigen kosten een aantal weken tot maanden aan boord van het schip om medische zorg in de armste landen te bieden. Via giften en acties zoals die van Rotary worden de vaste lasten bekostigd. De opbrengst van de Global Grant komt geheel ten goede aan cursussen die uitgevoerd worden door geschoolde medici aan lokale medische studenten en medewerkers. Rotary Club Douala speelt hierin een belangrijke rol. De cursussen bestaan onder andere uit echografie, pijnmanagement en pre- en postnatale zorg voor moeder en kind.