Annika Galle en Emine Kaya lid Raad van Toezicht Liliane Fonds en MIVA

Liliane Fonds en MIVA verwelkomden onlangs Annika Galle en Emine Kaya als lid van de Raad van Toezicht. Zij volgen Yvonne Cox-Vleeshouwers en Jack van Ham op, die terugtraden na het volmaken van de maximale zittingstermijn.

Stichting Liliane Fonds en Stichting MIVA vormen sinds 2018 een personele unie maar beide stichtingen hebben een eigen Raad van Toezicht. Beide raden bestaan naast Annika Galle en Emine Kaya uit Jannie Riteco (voorzitter), Paul Stamsnijder, Albert Rommers, Reni de Boer en Piet Kuijper.

Annika Galle doceert financieel recht aan de Erasmus School of Law te Rotterdam en is daarnaast directeur van onderzoeksinstituut International Center for Financial Law and Governance.

Emine Kaya is werkzaam bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid als beleidscoördinator binnen de Directie Migratiebeleid. Voorheen was zij onder andere werkzaam voor de Europese Commissie in Brussel en het Europees Grondrechtenagentschap in Wenen.

Vanuit hun specifieke expertise en professionele achtergrond zullen Annika Galle en Emine Kaya een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het Liliane Fonds en MIVA.

Lees meer over de resultaten en doelen van het Liliane Fonds en MIVA op www.lilianefonds.nl en www.miva.nl.