Armoedefonds ontvangt donatie van vijf miljoen mondkapjes van Ministerie van VWS

Stichting Armoedefonds heeft van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport een donatie ontvangen van vijf miljoen wegwerpmondkapjes. Het Ministerie heeft dit initiatief genomen vanwege de zichtbare nood aan beschermingsmiddelen bij mensen in armoede. De mondkapjes zullen de komende weken door lokale armoedebestrijdingsorganisaties in heel Nederland worden uitgedeeld aan mensen die het financieel lastig hebben.

Het Armoedefonds is blij met de donatie van het Ministerie van VWS. “Het kunnen aanschaffen van mondkapjes is voor minima zeker niet vanzelfsprekend, terwijl je ze wel nodig hebt voor een bezoek aan een supermarkt of ziekenhuis. Wij vinden het belangrijk dat mondkapjes voor iedereen beschikbaar zijn, dus ook voor mensen die moeilijk kunnen rondkomen. Deze bijdrage van het ministerie helpt daarbij“, aldus Irene Verspeek, woordvoerder van het Armoedefonds.

Dat er veel behoefte is aan mondkapjes bleek uit een inventarisatie van het Armoedefonds binnen haar netwerk. Binnen een paar dagen had zij al van 158 lokale hulporganisaties een aanvraag voor mondkapjes ontvangen. Sharon Dee van Welzijn Scheveningen is één van hen. Ze licht toe: “We spreken regelmatig mensen die onze sociale winkel Schappelijk bezoeken zonder mondkapje. En dat omdat ze het gewoon niet kunnen betalen. Deze klanten komen in aanmerking voor de gratis mondkapjes.”

Stichting Armoedefonds is een landelijke organisatie die via donateurs fondsen verzamelt en deze verspreidt onder lokale organisaties en initiatieven op het gebied van armoedebestrijding of het verzachten van de gevolgen van armoede in Nederland.