Betaalbare protheses in Sierra Leone door 3-D printen

Albert Schweitzer Fonds

Innovatieve 3-D printtechniek in Sierra Leone maakt protheses betaalbaar voor duizenden patiënten uit lage inkomens gebieden. Merel van der Stelt (25) en Lars Brouwers (31) willen een compleet functionerend 3D-printlab realiseren in het Masanga ziekenhuis in Sierra Leone om ter plaatse goede protheses, spalken en braces te produceren. Zij doen dit in samenwerking met de opleiding Technische Geneeskunde aan de Universiteit Twente en onder begeleiding van het 3D-lab in het Radboudumc. 

3D-Lab crowdfunding actie

Op 9 september lanceren Lars en Merel en het Nederlands Albert Schweitzer Fonds de ‘3D-Lab crowdfunding actie’, waarmee ze hun droom willen realiseren. Zo kunnen ze de materialen kopen om het lab in te richten, opleidingsplaatsen realiseren voor plaatselijk zorgpersoneel en patiënten aan goede betaalbare protheses helpen. Daarnaast is het belangrijk om onafhankelijk te worden van het beperkte elektriciteitsnetwerk, hiervoor zijn een aantal accu’s nodig.

Merel: “In Sierra Leone zijn veel mensen ledematen kwijtgeraakt bijvoorbeeld door de burgeroorlog of door complexe wonden die ze hebben opgelopen. Mensen worden gediscrimineerd. Ze schamen zich en voelen zich incompleet.

We zijn zeer gemotiveerd om dit project verder vorm te geven en zijn heel blij met de expertise en steun van het Albert Schweitzer Fonds voor onze crowdfunding. We kunnen niet wachten tot we aan de slag kunnen. Zo kunnen we patiënten in lage inkomenslanden met weinig middelen betere kansen bieden op een goede toekomst en voorkomen we dat ze in moeilijke omstandigheden moeten leven of zelfs worden uitgesloten door hun handicap.”

Merel en Lars eerste NASF Gezondheidspioniers 

Frans Hiddema, voorzitter van het Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF) en zelf tropenarts: “Het Albert Schweitzer Fonds vindt het belangrijk dat er meer kleine, lokaal verankerde initiatieven zijn die de gezondheidszorg in Afrika effectief en duurzaam verbeteren. Daarom benoemen wij Lars en Merel tot de eerste NASF Gezondheidspioniers en helpen hen met het werven van fondsen.”

Merel is student Technische Geneeskunde aan de Universiteit van Twente en loopt stage in het Radboudumc. Lars is chirurg in opleiding en (mede) oprichter van het 3D lab in het Elisabeth-Tweesteden ziekenhuis, het 3D printlab op de afdeling  traumachirurgie van het Radboudumc en in het Masanga ziekenhuis in Sierra Leone. Lars: “We vinden het een eer om de eerste officiële NASF Gezondheidspioniers te zijn en daarmee in de voetsporen te treden van Albert Schweitzer”.