Dokters van de Wereld

Beschrijving organisatie

Dankzij meer dan 40 jaar gedeelde kennis en ervaring zijn we samen met ons netwerk in staat om vanuit een onpartijdige positie te werken met betrouwbare partners en een transparante verantwoording.
Onze missie in Nederland is om toegang tot gezondheidszorg voor migranten zonder verblijfsvergunning te verbeteren. In Europa bieden wij medische hulp aan vluchtelingen en helpen we gezondheidszorg toegankelijk te maken voor andere kwetsbare groepen in Griekenland. Operatie Glimlach is ons derde focusgebied. Tijdens de Operatie Glimlach missies voeren onze vrijwillige chirurgische teams operaties uit bij kinderen en (jong)volwassenen in ontwikkelingslanden, zodat ze weer een eerlijke kans hebben op een goede toekomst. Tot slot helpen we met de financiering van noodhulp projecten van onze internationale Médecins du Monde delegaties.

We oefenen druk uit op politici en beleidsmakers om toegang tot zorg structureel te verbeteren. In de tussentijd vormt Dokters van de Wereld een medisch vangnet: onze medische vrijwilligers geven voorlichting, bemiddelen mensen naar zorg
via spreekuren, en we zetten ons met behulp van onze onderzoeken onvermoeibaar in om problemen in toegang tot zorg op de agenda te krijgen bij beleidsmakers en politici.

Om onze projecten te financieren zijn wij afhankelijk van donaties vanuit Nederlandse bevolking. Nalatenschappen zijn daarbij extra bijzonder. Wat met uw laatste wens kunt u uw betrokkenheid voortzetten door Dokters van de Wereld op te nemen in uw testament. Hierin bepaalt u waar uw erfenis naartoe gaat en geeft u
een speciale bestemming aan uw nalatenschap. Zo draagt u bij aan onze strijd voor een solidaire en toegankelijke gezondheidszorg, in Nederland én de rest van de wereld. Voor de toekomst van de generaties na u.

Adres: 
Nieuwe Herengracht 20
1018 DP
Amsterdam