'Door een steunouder kan een kind weer even kind zijn’

Oranjefonds steunt project Steunouders in Putten.

“We kijken naar het kind en zijn behoeftes op momenten dat het even niet lekker gaat met zijn ouders. Bij een steunouder kan hij weer op adem komen.”

“Een steunouder is een vrijwilliger die kinderen uit gezinnen met problemen opvangt in de eigen omgeving”, vertelt Tanja van Driel van Stichting Welzijn Putten.

“Het kind wordt voor een dagdeel per week uit de eigen omgeving gehaald. Ze kunnen even hun problemen vergeten en weer kind zijn op het moment dat het thuis niet zo goed gaat. Hij wordt zo ontlast, maar de ouders ook.”

Oplossen

“Want een ander doel is dat het gezin niet in de reguliere jeugdzorg terechtkomt”, legt de projectleider sociale netwerken uit. “Door een vrijwilliger in te zetten willen we zwaardere zorg voorkomen. De vraagouder moet dan ook serieus aan de slag met het oplossen van zijn of haar problemen zodat het thuis ook weer leuk wordt.

Trajecten worden aangegaan voor maximaal twee jaar. Ze moeten de boel op orde krijgen met ondersteuning van ons en het netwerk.”

Rust

De stichting staat klaar voor allerlei gezinnen. “Denk aan kinderen van ouders met een lichamelijke handicap. Of iemand die net is gescheiden en even niet meer weet hoe het moet. Eigenlijk willen we er zijn voor alle ouders die door de bomen het bos niet meer zien. Door een stukje ontlasting kan een ouder werken aan een oplossing of zelf tot rust komen.”

Kwetsbaar

In het eerste jaar wil de stichting tien kwetsbare gezinnen de helpende hand bieden. “Er zijn dan dus ook tien steunouders nodig. Als een steunouder zelf een gezin heeft dan draait het kind daarin mee en spelen ze met de kinderen die daar al zijn.”

Kleine dingen

Ook doen ze leuke dingen. “Maar het is niet de bedoeling om iedere week een pretpark te bezoeken. Het kan juist gaan om kleine, maar essentiële dingen. Samen spelen of voorlezen. Sommige kinderen worden thuis niet voorgelezen. We hopen dat ouders dat oppikken en het thuis gaan proberen. We kunnen ze dan doorverwijzen naar speciale programma’s van de bibliotheek.”

Steunoma

“We hebben het over steunouders, maar het kan natuurlijk ook een steuntante, steunopa of steunoma zijn. Denk aan mensen die uit de kinderen zijn of met pensioen. Het gaat erom dat ze rust en regelmaat brengen en een groot hart hebben voor kinderen.”

Training

Vanuit Steunouder Nederland krijgen ze een training. “Over het begeleiden van de kinderen, het vertrouwen winnen van de ouders maar ook  tips voor een leuke dag. Het belangrijkste is dat alle partijen zich goed voelen en dat jeugdzorg buiten beeld blijft. Het is zonde als een kind daar terechtkomt terwijl je het had kunnen voorkomen.”

De stichting krijgt van het Oranje Fonds € 22.000,=  voor twee jaar. Dat geld is bestemd voor trainingen, personeelskosten, scholing en educatie.

Meer informatie over Stichting Welzijn Putten.
Lees ook over andere gesteunde initiatieven.