Educatie

Stichting Amazone Kinderen is een kleine organisatie die groot werk wil doen. Zij heeft tot doel armlastigen in het noorden van Bolivia, in het bijzonder de kinderen, hulp te bieden door het verschaffen van financiële middelen voor medische zorg, educatie en andere projecten die erop gericht zijn de levensomstandigheden van de kansarmen nu en in de toekomst te verbeteren.

De stichting heeft drie hoofddoelen:

  • De kwaliteit van het onderwijs verbeteren.
  • Medische zorg verlenen aan kinderen en hun families die vanwege hun armoede geen toegang hebben tot de reguliere gezondheidszorg.
  • Jongeren trainen in sociale omgang, het dragen van verantwoordelijkheden, gelijke rechten van mannen en vrouwen, seksualiteit, gevaren van alcohol en drugs.