Gemaal Limmen ontvangt schenking voor kostbaar onderdeel

Het Gemaal Limmen 1879 heeft een gift ontvangen van de Rabobank voor het vervangen van de kammen in een tandwiel.

In samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wordt het gemaal gerestaureerd. De restauratie wordt uitgevoerd door molenmaker Poland uit Oterleek. De restauratie bleek zeer kostbaar te zijn. De Rabobank zegde al een bijdrage toe, die nu een feit is.

Met het oog op de veranderende klimaatomstandigheden heeft het Hoogheemraadschap aangeboden om te onderzoeken of het gemaal niet weer kan woorden ingezet bij extreme weersomstandigheden.

Kijk vcoor meer informatie op www.gemaal1879.nl.