Gezondheid

Alzheimer Nederland werkt aan een toekomst zonder dementie en aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun dierbaren. Hiervoor geven we voorlichting over dementie, bieden we ondersteuning en komen we op voor betere zorg voor mensen met dementie. En we maken wetenschappelijk onderzoek mogelijk, door financiële ondersteuning.

Wij laten niet na anderen te helpen. Laat u wél wat na?

Als Marianne ‘s ochtends wakker wordt, kan ze geen reden bedenken om op te staan. Niemand bekommert zich om haar en dat vindt ze terecht. Ze heeft het er zelf naar gemaakt, denkt ze. Haar Amsterdamse bovenwoning is een puinhoop, de schulden stapelen zich op. Ze schaamt zich heel erg.

Dit beeld van Marianne (47) is gelukkig verleden tijd. Via De Regenboog Groep heeft ze drie maanden geleden contact gekregen met coach Anna (39). Anna is vrijwilliger en staat een jaar lang wekelijks voor haar klaar. Ze zijn begonnen om Mariannes financiële administratie op orde te brengen, nu is het tijd om een sociaal netwerk op te bouwen. Ook daar helpt Anna Marianne bij. De Regenboog Groep heeft bovendien in de toekomst een werkervaringsplek voor haar beschikbaar bij Sparc Kitchen, de sociale firma die catering levert op festivals en evenementen. Marianne zou het liefst morgen al beginnen, want ooit droomde ze ervan om haar eigen restaurant te openen.

Marianne is één van de vijfduizend Amsterdammers die jaarlijks door De Regenboog Groep op weg worden geholpen om weer met zelfvertrouwen zelfstandig te leven.

De Regenboog Groep is dé hulporganisatie voor Amsterdammers die vanwege hun complexe problemen niet of nauwelijks onder de mensen komen. We hebben al veertig jaar ervaring met het begeleiden van eenzame, psychiatrische, arme en verwarde mensen uít hun isolement, terug naar de maatschappij. Bijna 1000 vrijwilligers zijn via De Regenboog maatje of coach. Zij krijgen professionele begeleiding om hun complexe rol goed uit te voeren. Ook beheert De Regenboog Groep negen inloophuizen voor dak- en thuislozen en start zij sociale firma’s voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Ieder mens is de moeite waard

Uw testament
U kunt De Regenboog Groep opnemen in uw testament. Met uw nalatenschap helpt u mensen als Marianne om hun leven weer op de rails te krijgen. Ook kunt u nalaten aan een specifiek onderdeel van De Regenboog Groep. Ons CBF-keurmerk garandeert dat uw donatie ook daadwerkelijk aan het door u genoemde doel besteed wordt.

Meer weten?
U kunt bellen naar 020 – 531 76 00 of mailen naar info@deregenboog.org. U kunt ook een folder aanvragen of kijken op www.deregenboog.org/nalaten

De Hersenstichting zet al 30 jaar alles op alles voor gezonde hersenen voor iedereen. En dat is hard nodig, want maar liefst 1 op de 4 mensen heeft een hersenaandoening. Van dementie, parkinson, een beroerte, depressie en migraine tot hersenletsel na een ongeluk. Hersenaandoeningen zijn helaas hard op weg de grootste ziekte van Nederland te worden.

We zetten niet in op één aandoening, maar investeren breed in baanbrekende oplossingen die hersenaandoeningen helpen voorkomen, afremmen, of genezen. Nu en in de toekomst. Om dit te bereiken laten we onderzoek doen, geven we voorlichting en zetten we ons in voor betere patiëntenzorg. Ook verbinden we veel partijen in het werkveld om snellere en betere oplossingen voor mensen met een hersenaandoening te realiseren.

KNCV Tuberculosefonds is in 1903 opgericht in Den Haag. Wij hebben een grote bijdrage geleverd aan het elimineren van TBC in Nederland. De ziekte komt hier nu gelukkig bijna niet meer voor. Wereldwijd sterven elke dag nog ruim 4.000 mensen aan TBC. Onnodig, want tuberculose is te genezen! Wij zetten ons wereldwijd in voor de strijd tegen TBC en stoppen niet tot onze missie geslaagd is: een wereld vrij van TBC!

We streven met liefde en de inzet van onze expertise en kracht naar ons doel: lepra overwinnen. Als navolgers van Jezus Christus ondersteunen we mensen die getroffen zijn door lepra in hun strijd voor een gezond, hersteld en volwaardig leven.

Bij het Liliane Fonds zetten medewerkers zich dagelijks in voor een betere toekomst voor kinderen met een handicap in de armste landen van de wereld. We doen dit samen met lokale partnerorganisaties. De oprichtster van het Liliane Fonds is Liliane Brekelmans.

Dit is de kernstrategie van het Liliane Fonds: de mogelijkheden van kinderen met een handicap trainen en hen weerbaar en zelfbewust maken. Bouwstenen van onze aanpak zijn de ontwikkeling van kinderen en hun ouders en het toegankelijk maken van hun omgeving.

We trainen en oefenen de fysieke en mentale mogelijkheden van kinderen met een handicap en maken kinderen en hun ouders weerbaar en zelfbewust. We verminderen, waar nodig met hulpmiddelen zoals een rolstoel, de belemmeringen die een direct gevolg van hun handicap zijn. De kinderen doen zo makkelijker mee en komen voor zichzelf op. De lokale omstandigheden en de wensen en behoeften van het kind zijn altijd het uitgangspunt bij de ondersteuning. De ouders of verzorgers hebben hierin een sleutelrol en daarom werken we op basis van gezinsgerichte revalidatie.

We verminderen de belemmeringen die kinderen ondervinden doordat hun omgeving niet op hun deelname is ingesteld. Denk aan de (sociale) infrastructuur, communicatie, en houding en gedrag van andere mensen. Ook adviseren wij onze partnerorganisaties over lobby bij de overheid of bij bedrijven voor het respecteren van rechten van kinderen en jongeren met een beperking en voor het vergroten van de bereidheid om hen mee te laten doen.

Max en Sam hebben zware peuterastma en zijn samen al meer dan 17 keer opgenomen in het ziekenhuis. Benauwd zijn is hun standaard, ze weten niet beter. De tweeling staat graag te zingen en te dansen, terwijl ze dan hijgen als oude mannetjes.

Moeder Kim wil twee gezonde jongens. Ze droomt van een doorbraak op het gebied van astma, waar Max en Sam ook van kunnen profiteren. Dankzij wetenschappelijk onderzoek komt deze droom steeds dichterbij. Tenminste, als we de onderzoekers financieel kunnen blijven ondersteunen, om met hun onderzoek medische doorbraken te realiseren.

Met uw nalatenschap draagt u bij aan een wereld zonder longziekten en geeft u kinderen zoals Max en Sam een betere toekomst.

Wilt u meer informatie of het hele verhaal van Max en Sam lezen? Ga naar longfonds.nl/nalaten

 

Wat gebeurt er met mijn bezittingen na mijn overlijden?”

Een vraag die veel mensen zich stellen voorafgaand aan het moment dat zij bij de notaris aan tafel aanschuiven. Het blijkt dat steeds meer mensen het prettig vinden iets na te laten aan een goed doel, zodat zij ook na hun overlijden nog iets kunnen betekenen voor toekomstige generaties.

Multiple sclerose (MS), een ziekte van het centrale zenuwstelsel, kent geen leeftijd. In veel gevallen treft het mensen in de bloei van hun leven. Tot op dit moment is de oorzaak van MS nog niet gevonden, evenmin een medicijn om deze ziekte te genezen.
Wetenschappelijk onderzoek naar MS is daarom enorm belangrijk. Temeer omdat tegenwoordig op steeds jongere leeftijd de diagnose MS wordt vastgesteld. Na deze diagnose moet een nieuwe balans worden gevonden. Het leven van iemand met MS verandert drastisch. De dagelijkse dingen, die eerst heel normaal waren, moeten nu
zorgvuldig worden afgewogen en gepland.

MS is zeer ingrijpend zowel voor de persoon zelf als voor zijn of haar omgeving. Onderzoek naar de oorzaak en behandeling van MS moet doorgaan en is van onschatbare waarde voor iemand met MS. Intensief onderzoek moet uiteindelijk leiden tot het vinden van een medicijn dat MS geneest.

Help ons door de juiste beslissing te nemen door Stichting MS Research op te nemen in uw testament, dan doet u hiermee iets van enorme betekenis.

We maken werk van onze droom
Een samenleving waarin kinderen met en zonder een handicap samen opgroeien. Waarin het volkomen normaal is dat ze bij elkaar op school zitten, samen spelen en sporten bij dezelfde sportvereniging. Dat is onze droom.

Onafhankelijke stichting
De Nederlandse Stichting voor Gehandicapte Kind is een onafhankelijke stichting. We kunnen ons werk doen dankzij de steun van de vele donateurs, vrijwilligers en alle andere betrokkenen die hetzelfde willen bereiken als wij: geen kind zonder vriendjes.

NOVEX is een belangenorganisatie voor executeurs, vereffenaars en levensexecuteurs. Door krachten te bundelen, versterken we elkaar en de markt. Zo maken we de consument bewust van regie bij leven en dood.

De vereniging is opgericht op 16 december 2008. Zij stelt zich ten doel de kennis bij particulieren te verbreden over executele, vereffening en levensexecutele. Dit doet zij door informatie hierover te geven. NOVEX spant zich daarnaast in de vakbekwaamheid van de leden op peil te houden, zodat de particulier kan vertrouwen op een professionele dienstverlening van onze leden.

De ziekte van Parkinson is ongeneeslijk. Medisch-wetenschappelijk onderzoek is de enige manier om dat te veranderen. Overweeg daarom Stichting ParkinsonFonds in uw testament op te nemen. Uw nalatenschap kan zorgen voor een doorbraak in Parkinsononderzoek. Daarmee geeft u Parkinsonpatiënten hoop op een betere toekomst.

Een betere kwaliteit van leven met reuma, dat is het doel van ReumaNederland. Met onderzoek naar betere behandelingen, betrouwbare informatie en aandacht voor de belangen van mensen met reuma.

Mensen met reuma, artsen, onderzoekers; politiek, zorg en bedrijfsleven – ReumaNederland brengt hen in beweging met één doel: een betere kwaliteit van leven met reuma. ReumaNederland verbindt mensen, financiert, geeft richting en vraagt aandacht. Wij doen dit zonder subsidie. Daarom zijn donateurs en vrijwilligers zo belangrijk voor ons.

ReumaNederland gaat voor de beste kennis en oplossingen. Met betrouwbare informatie, belangenbehartiging en financiering van baanbrekende initiatieven en wetenschappelijk onderzoek dat tot de wereldtop behoort. Zodat mensen met reuma nu beter en straks zonder belemmeringen kunnen meedoen in de samenleving.

In een gebroken wereld, getekend door armoede en onrecht, streeft Woord en Daad naar zichtbare tekenen van Gods komend Koninkrijk. Het Bijbels perspectief op gerechtigheid en barmhartigheid drijft ons om dagelijks bij te dragen aan een duurzame verandering van mensen hier en daar.