Gezondheid

Bijna veertig jaar werkte Judith in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. Ze weet als geen ander hoe belangrijk plezier en afleiding zijn voor zieke kinderen. Daarom besloot ze CliniClowns op te nemen in haar testament. Haar motivatie: “Het kind hoort kind te kunnen zijn, onder alle omstandigheden. In het ziekenhuis zag ik hoe belangrijk dat is. De clowns nemen de kinderen via spel even mee de fantasie ín en het ziekenhuis uít. Ze proberen zware tijden licht te houden, afgestemd op de behoefte van het kind. Die voelen ze feilloos aan. De diepere laag vind ik absoluut de meerwaarde. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij.”

Wilt u meer weten over CliniClowns en ons steunen net als Judith? Vraag onze gratis brochure aan via nalaten@cliniclowns.nl, of neem contact op met onze relatie manager Frances Kuijs via: 033 469 90 40. Met uw steun kunnen we zieke kinderen waardevolle geluksmomenten bezorgen, nu en in de toekomst.

Wij laten niet na anderen te helpen. Laat u wél wat na?

Als Marianne ‘s ochtends wakker wordt, kan ze geen reden bedenken om op te staan. Niemand bekommert zich om haar en dat vindt ze terecht. Ze heeft het er zelf naar gemaakt, denkt ze. Haar Amsterdamse bovenwoning is een puinhoop, de schulden stapelen zich op. Ze schaamt zich heel erg.

Dit beeld van Marianne (47) is gelukkig verleden tijd. Via De Regenboog Groep heeft ze drie maanden geleden contact gekregen met coach Anna (39). Anna is vrijwilliger en staat een jaar lang wekelijks voor haar klaar. Ze zijn begonnen om Mariannes financiële administratie op orde te brengen, nu is het tijd om een sociaal netwerk op te bouwen. Ook daar helpt Anna Marianne bij. De Regenboog Groep heeft bovendien in de toekomst een werkervaringsplek voor haar beschikbaar bij Sparc Kitchen, de sociale firma die catering levert op festivals en evenementen. Marianne zou het liefst morgen al beginnen, want ooit droomde ze ervan om haar eigen restaurant te openen.

Marianne is één van de vijfduizend Amsterdammers die jaarlijks door De Regenboog Groep op weg worden geholpen om weer met zelfvertrouwen zelfstandig te leven.

De Regenboog Groep is dé hulporganisatie voor Amsterdammers die vanwege hun complexe problemen niet of nauwelijks onder de mensen komen. We hebben al veertig jaar ervaring met het begeleiden van eenzame, psychiatrische, arme en verwarde mensen uít hun isolement, terug naar de maatschappij. Bijna 1000 vrijwilligers zijn via De Regenboog maatje of coach. Zij krijgen professionele begeleiding om hun complexe rol goed uit te voeren. Ook beheert De Regenboog Groep negen inloophuizen voor dak- en thuislozen en start zij sociale firma’s voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Ieder mens is de moeite waard

Uw testament
U kunt De Regenboog Groep opnemen in uw testament. Met uw nalatenschap helpt u mensen als Marianne om hun leven weer op de rails te krijgen. Ook kunt u nalaten aan een specifiek onderdeel van De Regenboog Groep. Ons CBF-keurmerk garandeert dat uw donatie ook daadwerkelijk aan het door u genoemde doel besteed wordt.

Meer weten?
U kunt bellen naar 020 – 531 76 00 of mailen naar info@deregenboog.org. U kunt ook een folder aanvragen of kijken op www.deregenboog.org/nalaten

Dankzij meer dan 40 jaar gedeelde kennis en ervaring zijn we samen met ons netwerk in staat om vanuit een onpartijdige positie te werken met betrouwbare partners en een transparante verantwoording.
Onze missie in Nederland is om toegang tot gezondheidszorg voor migranten zonder verblijfsvergunning te verbeteren. In Europa bieden wij medische hulp aan vluchtelingen en helpen we gezondheidszorg toegankelijk te maken voor andere kwetsbare groepen in Griekenland. Operatie Glimlach is ons derde focusgebied. Tijdens de Operatie Glimlach missies voeren onze vrijwillige chirurgische teams operaties uit bij kinderen en (jong)volwassenen in ontwikkelingslanden, zodat ze weer een eerlijke kans hebben op een goede toekomst. Tot slot helpen we met de financiering van noodhulp projecten van onze internationale Médecins du Monde delegaties.

We oefenen druk uit op politici en beleidsmakers om toegang tot zorg structureel te verbeteren. In de tussentijd vormt Dokters van de Wereld een medisch vangnet: onze medische vrijwilligers geven voorlichting, bemiddelen mensen naar zorg
via spreekuren, en we zetten ons met behulp van onze onderzoeken onvermoeibaar in om problemen in toegang tot zorg op de agenda te krijgen bij beleidsmakers en politici.

Om onze projecten te financieren zijn wij afhankelijk van donaties vanuit Nederlandse bevolking. Nalatenschappen zijn daarbij extra bijzonder. Wat met uw laatste wens kunt u uw betrokkenheid voortzetten door Dokters van de Wereld op te nemen in uw testament. Hierin bepaalt u waar uw erfenis naartoe gaat en geeft u
een speciale bestemming aan uw nalatenschap. Zo draagt u bij aan onze strijd voor een solidaire en toegankelijke gezondheidszorg, in Nederland én de rest van de wereld. Voor de toekomst van de generaties na u.

“Wij trainen lokale artsen om de juiste diagnose te stellen en de juiste handelingen te verrichten, zodat de kennis blijft als wij weer weg zijn. Zo leggen we de basis voor structureel goede oogzorg. En met vaak heel eenvoudige ingrepen en goedkope medicijnen beteken je veel voor deze mensen”, Cees van der Windt (oogarts en medisch adviseur voor onze objecten in Laos).

Je eigen keuzes maken. Werken, een nuttige bijdrage leveren aan de samenleving.
Je talenten verder ontwikkelen. Mensen met een handicap hebben dezelfde droom
als iedereen: Volwaardig meedoen. Jammer genoeg heeft de samenleving vooral oog
voor hun beperking.

Wanneer je een fysieke beperking of verstandelijke beperking hebt, kun je niet altijd je eigen keuzes maken. Het is veel moeilijker om zelf sturing te geven aan je leven. Want daarvoor heb je niet alleen kennis, vaardigheden, lef en doorzettingsvermogen
nodig, maar ook extra steun van de mensen om je heen. Daarom maakt HandicapNL projecten mogelijk die mensen met een handicap helpen het heft in eigen handen te nemen. U kunt daar op een heel bijzondere manier aan bijdragen:Door HandicapNL op te nemen in uw testament.

Eén op de 3 onderzoeken wordt gefinancierd dankzij inkomsten uit nalatenschappen. Baanbrekende onderzoeken waarmee levens worden gered. Denkt u eens aan de nu befaamde dotterbehandeling of het plaatsen van stents. Hier zijn jarenlange wetenschappelijke onderzoeken aan vooraf gegaan, die mede mogelijk zijn gemaakt door mensen die besloten om het werk van de Hartstichting te steunen via hun nalatenschap zoals mevrouw Oosterwijk. “Ik vond het altijd vanzelfsprekend om aan een goed doel te geven en ik heb er geen spijt van. Mijn vader was positief over het steunen van goede doelen. Hij zei: je moet altijd geven wat je kan missen maar er nooit over heen gaan anders kom je in de foute boel terecht. Ik deed altijd vrijwilligerswerk en sprak toen veel mensen die hartproblemen hadden. Ik koos toen voor het hart en dat is altijd gebleven. Als er een donatie verzoek kwam, steunde ik meestal de Hartstichting. Want ik vind: je kan niet 5 heren tegelijk dienen. Je moet er bij één of hoogstens twee blijven, zodoende gaat na mijn overlijden alles naar de Hartstichting en een ander gezondheidsfonds. Alles is goed geregeld, ik heb er rust mee en denk er ook niet meer over na.”

De Hartstichting heeft al meer dan 50 jaar een belangrijke rol in onderzoek naar hart- en vaatziekten. Onze missie is om ervoor te zorgen dat minder mensen hart- en vaatziekten krijgen, minder mensen eraan overlijden en patiënten minder leed en ongemak ervaren.

We streven met liefde en de inzet van onze expertise en kracht naar ons doel: lepra overwinnen. Als navolgers van Jezus Christus ondersteunen we mensen die getroffen zijn door lepra in hun strijd voor een gezond, hersteld en volwaardig leven.

Max en Sam hebben zware peuterastma en zijn samen al meer dan 17 keer opgenomen in het ziekenhuis. Benauwd zijn is hun standaard, ze weten niet beter. De tweeling staat graag te zingen en te dansen, terwijl ze dan hijgen als oude mannetjes.

Moeder Kim wil twee gezonde jongens. Ze droomt van een doorbraak op het gebied van astma, waar Max en Sam ook van kunnen profiteren. Dankzij wetenschappelijk onderzoek komt deze droom steeds dichterbij. Tenminste, als we de onderzoekers financieel kunnen blijven ondersteunen, om met hun onderzoek medische doorbraken te realiseren.

Met uw nalatenschap draagt u bij aan een wereld zonder longziekten en geeft u kinderen zoals Max en Sam een betere toekomst.

Wilt u meer informatie of het hele verhaal van Max en Sam lezen? Ga naar longfonds.nl/nalaten

 

Mercy Ships maakt levensveranderende operaties en medische trainingen mogelijk voor de allerarmsten in Afrika. De 450 vrijwilligers aan boord maken dit bijzondere werk mogelijk, omdat ze geloven dat ieder mens kostbaar is

2 op de 3 mensen ter wereld hebben geen toegang tot veilige, betaalbare, chirurgische zorg. We zoeken deze mensen al 40 jaar lang op met ons ziekenhuisschip, waarop ze gratis worden geopereerd door ervaren chirurgen. Mensen worden bevrijd van levensbedreigende tumoren, kinderen met kromme benen kunnen weer goed lopen en baby's met een gespleten lip kunnen normaal eten en drinken. Daarnaast trainen we honderden lokale chirurgen en verpleegkundigen om de medische impact in een land te vergroten. Door lichamelijke genezing krijgen kinderen en volwassenen een toekomst met nieuwe mogelijkheden.  Helpt u mee om duurzame zorg mogelijk te maken en nog meer mensen te bereiken in Afrika? Dankzij uw gift, bijvoorbeeld in de vorm van een legaat, nalatenschap of schenking kunnen we dit concrete en dankbare werk doen.

 

Met uw nalatenschap kunt u gratis operaties, trainingen of medische faciliteiten mogelijk maken. 
 
Persoonlijke voorlichting
Wilt u uw wensen bespreken? Dat kan telefonisch of in een persoonlijk gesprek. Neemt u gerust contact met Richard van Willigen, manager afdeling Relatiebeheer - richard.vanwilligen@mercyships.nl, 06-53989604 of ga naar mercyships.nl/nalaten.

Wat gebeurt er met mijn bezittingen na mijn overlijden?”

Een vraag die veel mensen zich stellen voorafgaand aan het moment dat zij bij de notaris aan tafel aanschuiven. Het blijkt dat steeds meer mensen het prettig vinden iets na te laten aan een goed doel, zodat zij ook na hun overlijden nog iets kunnen betekenen voor toekomstige generaties.

Multiple sclerose (MS), een ziekte van het centrale zenuwstelsel, kent geen leeftijd. In veel gevallen treft het mensen in de bloei van hun leven. Tot op dit moment is de oorzaak van MS nog niet gevonden, evenmin een medicijn om deze ziekte te genezen.
Wetenschappelijk onderzoek naar MS is daarom enorm belangrijk. Temeer omdat tegenwoordig op steeds jongere leeftijd de diagnose MS wordt vastgesteld. Na deze diagnose moet een nieuwe balans worden gevonden. Het leven van iemand met MS verandert drastisch. De dagelijkse dingen, die eerst heel normaal waren, moeten nu
zorgvuldig worden afgewogen en gepland.

MS is zeer ingrijpend zowel voor de persoon zelf als voor zijn of haar omgeving. Onderzoek naar de oorzaak en behandeling van MS moet doorgaan en is van onschatbare waarde voor iemand met MS. Intensief onderzoek moet uiteindelijk leiden tot het vinden van een medicijn dat MS geneest.

Help ons door de juiste beslissing te nemen door Stichting MS Research op te nemen in uw testament, dan doet u hiermee iets van enorme betekenis.

Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving. Door onze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij. Wij bevorderen sociale samenhang en sociale participatie. Sociale samenhang is belangrijk om eenzaamheid en isolatie te voorkomen van kwetsbare groepen in de samenleving. Participatie willen we stimuleren onder alle inwoners van het Koninkrijk der Nederlanden.
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn als beschermpaar bijzonder betrokken bij het Oranje Fonds.

Stel je voor…. Een land met meer contact en betrokkenheid. Een fijn land om in te wonen – voor iedereen. Het kan, en het is de droom waar het Oranje Fonds aan werkt. Het Oranje Fonds steunt per jaar zo’n 9.300 initiatieven en investeerde bijvoorbeeld in 2015 maar liefst 31 miljoen euro op het gebied van sociale cohesie en participatie.

Er zijn mensen die hun plekje in de maatschappij nog niet gevonden hebben en daar hulp bij kunnen gebruiken. Denk aan eenzame ouderen, kansarme jongeren, mensen met een ziekte of
een beperking of mensen die het simpelweg lastig vinden contact te leggen met anderen. De projecten en organisaties die wij steunen richten zich op deze mensen.
Wanneer u het Oranje Fonds financieel steunt, maakt u een verschil in het leven van een ander. Zo kunt u door ons op te nemen in uw testament bijdragen aan een betrokken samenleving.

Als u nalaat aan het Oranje Fonds bent u ervan verzekerd dat uw geld volledig besteed wordt aan de bestemming die u voor ogen heeft. Uw erfstelling of legaat van de erfenis is vrijgesteld van erfbelasting en het Oranje Fonds besteedt elke gift voor 100% aan de doelstelling.

De ziekte van Parkinson is ongeneeslijk. Medisch-wetenschappelijk onderzoek is de enige manier om dat te veranderen. Overweeg daarom Stichting ParkinsonFonds in uw testament op te nemen. Uw nalatenschap kan zorgen voor een doorbraak in Parkinsononderzoek. Daarmee geeft u Parkinsonpatiënten hoop op een betere toekomst.

Via een nalatenschap kunt u, op uw eigen manier, bijdragen aan een betere behandeling voor heel veel mensen. Zo kunt u bijvoorbeeld een project naar de bestrijding van Jeugdreuma of artrose steunen. Ook kunt u een bepaalde onderzoeker helpen in zijn zoektocht naar een genezende behandeling voor bijvoorbeeld artrose of reumatoïde artritis. Een nalatenschap kan deze oplossing voor heel veel mensen opeens veel dichterbij brengen. Zeker wanneer het onderzoek zich in de testfase bij patiënten bevindt. voor advies kunt u terecht bij ons Servicebureau Schenken en Nalaten. In een persoonlijk gesprek kunnen we u al deze mogelijkheden uitleggen.

“Het is een prettig idee dat wij ons in kunnen zetten voor een wereld zonder kanker, ook na ons overlijden.”

Familie Minkman

Jaarlijks krijgen meer dan 100.000 mensen in Nederland de diagnose kanker. Een verschrikkelijke mededeling die levens op zijn kop zet. Wij willen kanker beter leren begrijpen, zodat we deze ziekte kunnen bestrijden. Hiervoor zijn onderzoek en voorlichting van levensbelang.

Met uw steun, nu én later, is er zoveel te bereiken

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is de enige organisatie in Nederland die richtlijnen opstelt voor voeding en leefstijl om de kans op kanker te verkleinen.
Wij willen dat door gezonde keuzes in voeding en leefstijl minder mensen kanker krijgen, meer mensen kanker overleven en dat de kwaliteit van leven tijdens en na kanker toeneemt.

Steeds meer mensen besluiten de wereld iets moois na te laten door het Wereld Kanker Onderzoek Fonds op te nemen in hun testament. Dit is een zeer bijzondere manier van steunen.

Schenk een toekomst zonder kanker
In de Gids over nalaten van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds leest u meer over onze missie en doelen. Ook vindt u hierin praktische informatie over nalaten en handige formulieren om uw nalatenschap voor uzelf overzichtelijk in kaart te brengen. Vraag de gratis gids aan via nalaten@wkof.nl of 020 344 9595.”

In een gebroken wereld, getekend door armoede en onrecht, streeft Woord en Daad naar zichtbare tekenen van Gods komend Koninkrijk. Het Bijbels perspectief op gerechtigheid en barmhartigheid drijft ons om dagelijks bij te dragen aan een duurzame verandering van mensen hier en daar.