Gezondheid

Alzheimer Nederland werkt aan een toekomst zonder dementie en aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun dierbaren. Hiervoor geven we voorlichting over dementie, bieden we ondersteuning en komen we op voor betere zorg voor mensen met dementie. En we maken wetenschappelijk onderzoek mogelijk, door financiële ondersteuning.

Wij laten niet na anderen te helpen. Laat u wél wat na?

Als Marianne ‘s ochtends wakker wordt, kan ze geen reden bedenken om op te staan. Niemand bekommert zich om haar en dat vindt ze terecht. Ze heeft het er zelf naar gemaakt, denkt ze. Haar Amsterdamse bovenwoning is een puinhoop, de schulden stapelen zich op. Ze schaamt zich heel erg.

Dit beeld van Marianne (47) is gelukkig verleden tijd. Via De Regenboog Groep heeft ze drie maanden geleden contact gekregen met coach Anna (39). Anna is vrijwilliger en staat een jaar lang wekelijks voor haar klaar. Ze zijn begonnen om Mariannes financiële administratie op orde te brengen, nu is het tijd om een sociaal netwerk op te bouwen. Ook daar helpt Anna Marianne bij. De Regenboog Groep heeft bovendien in de toekomst een werkervaringsplek voor haar beschikbaar bij Sparc Kitchen, de sociale firma die catering levert op festivals en evenementen. Marianne zou het liefst morgen al beginnen, want ooit droomde ze ervan om haar eigen restaurant te openen.

Marianne is één van de vijfduizend Amsterdammers die jaarlijks door De Regenboog Groep op weg worden geholpen om weer met zelfvertrouwen zelfstandig te leven.

De Regenboog Groep is dé hulporganisatie voor Amsterdammers die vanwege hun complexe problemen niet of nauwelijks onder de mensen komen. We hebben al veertig jaar ervaring met het begeleiden van eenzame, psychiatrische, arme en verwarde mensen uít hun isolement, terug naar de maatschappij. Bijna 1000 vrijwilligers zijn via De Regenboog maatje of coach. Zij krijgen professionele begeleiding om hun complexe rol goed uit te voeren. Ook beheert De Regenboog Groep negen inloophuizen voor dak- en thuislozen en start zij sociale firma’s voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Ieder mens is de moeite waard

Uw testament
U kunt De Regenboog Groep opnemen in uw testament. Met uw nalatenschap helpt u mensen als Marianne om hun leven weer op de rails te krijgen. Ook kunt u nalaten aan een specifiek onderdeel van De Regenboog Groep. Ons CBF-keurmerk garandeert dat uw donatie ook daadwerkelijk aan het door u genoemde doel besteed wordt.

Meer weten?
U kunt bellen naar 020 – 531 76 00 of mailen naar info@deregenboog.org. U kunt ook een folder aanvragen of kijken op www.deregenboog.org/nalaten

We streven met liefde en de inzet van onze expertise en kracht naar ons doel: lepra overwinnen. Als navolgers van Jezus Christus ondersteunen we mensen die getroffen zijn door lepra in hun strijd voor een gezond, hersteld en volwaardig leven.

Bij het Liliane Fonds zetten medewerkers zich dagelijks in voor een betere toekomst voor kinderen met een handicap in de armste landen van de wereld. We doen dit samen met lokale partnerorganisaties. De oprichtster van het Liliane Fonds is Liliane Brekelmans.

Dit is de kernstrategie van het Liliane Fonds: de mogelijkheden van kinderen met een handicap trainen en hen weerbaar en zelfbewust maken. Bouwstenen van onze aanpak zijn de ontwikkeling van kinderen en hun ouders en het toegankelijk maken van hun omgeving.

We trainen en oefenen de fysieke en mentale mogelijkheden van kinderen met een handicap en maken kinderen en hun ouders weerbaar en zelfbewust. We verminderen, waar nodig met hulpmiddelen zoals een rolstoel, de belemmeringen die een direct gevolg van hun handicap zijn. De kinderen doen zo makkelijker mee en komen voor zichzelf op. De lokale omstandigheden en de wensen en behoeften van het kind zijn altijd het uitgangspunt bij de ondersteuning. De ouders of verzorgers hebben hierin een sleutelrol en daarom werken we op basis van gezinsgerichte revalidatie.

We verminderen de belemmeringen die kinderen ondervinden doordat hun omgeving niet op hun deelname is ingesteld. Denk aan de (sociale) infrastructuur, communicatie, en houding en gedrag van andere mensen. Ook adviseren wij onze partnerorganisaties over lobby bij de overheid of bij bedrijven voor het respecteren van rechten van kinderen en jongeren met een beperking en voor het vergroten van de bereidheid om hen mee te laten doen.

Mercy Ships maakt levensveranderende operaties en medische trainingen mogelijk voor de allerarmsten in Afrika. De 450 vrijwilligers aan boord maken dit bijzondere werk mogelijk, omdat ze geloven dat ieder mens kostbaar is

2 op de 3 mensen ter wereld hebben geen toegang tot veilige, betaalbare, chirurgische zorg. We zoeken deze mensen al 40 jaar lang op met ons ziekenhuisschip, waarop ze gratis worden geopereerd door ervaren chirurgen. Mensen worden bevrijd van levensbedreigende tumoren, kinderen met kromme benen kunnen weer goed lopen en baby's met een gespleten lip kunnen normaal eten en drinken. Daarnaast trainen we honderden lokale chirurgen en verpleegkundigen om de medische impact in een land te vergroten. Door lichamelijke genezing krijgen kinderen en volwassenen een toekomst met nieuwe mogelijkheden.  Helpt u mee om duurzame zorg mogelijk te maken en nog meer mensen te bereiken in Afrika? Dankzij uw gift, bijvoorbeeld in de vorm van een legaat, nalatenschap of schenking kunnen we dit concrete en dankbare werk doen.

 

Met uw nalatenschap kunt u gratis operaties, trainingen of medische faciliteiten mogelijk maken. 
 
Persoonlijke voorlichting
Wilt u uw wensen bespreken? Dat kan telefonisch of in een persoonlijk gesprek. Neemt u gerust contact met Richard van Willigen, manager afdeling Relatiebeheer - richard.vanwilligen@mercyships.nl, 06-53989604 of ga naar mercyships.nl/nalaten.

NOVEX is een belangenorganisatie voor executeurs, vereffenaars en levensexecuteurs. Door krachten te bundelen, versterken we elkaar en de markt. Zo maken we de consument bewust van regie bij leven en dood.

De vereniging is opgericht op 16 december 2008. Zij stelt zich ten doel de kennis bij particulieren te verbreden over executele, vereffening en levensexecutele. Dit doet zij door informatie hierover te geven. NOVEX spant zich daarnaast in de vakbekwaamheid van de leden op peil te houden, zodat de particulier kan vertrouwen op een professionele dienstverlening van onze leden.

De ziekte van Parkinson is ongeneeslijk. Medisch-wetenschappelijk onderzoek is de enige manier om dat te veranderen. Overweeg daarom Stichting ParkinsonFonds in uw testament op te nemen. Uw nalatenschap kan zorgen voor een doorbraak in Parkinsononderzoek. Daarmee geeft u Parkinsonpatiënten hoop op een betere toekomst.

Vluchten is van alle tijden. Oorlog, honger, vervolging, terreur. Soms zien mensen geen andere uitweg dan alles wat hun dierbaar is achterlaten op zoek naar veiligheid. Niemand vlucht vrijwillig.

 

VluchtelingenWerk droomt van een samenleving waarin vluchtelingen welkom zijn en veilig kunnen bouwen aan hun toekomst.

 

Daarom bekommeren medewerkers en vrijwilligers van VluchtelingenWerk zich iedere dag om vluchtelingen. Ze kunnen op ons rekenen voor begeleiding bij de (ingewikkelde) asielprocedure en bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. Wij bieden de hand op de schouder, het luisterend oor voor mensen die hier helemaal vreemd zijn en opnieuw moeten beginnen.

 

Vluchtelingen hebben uw steun hard nodig. Met uw nalatenschap kunt u ook na uw leven bijdragen aan een menswaardig bestaan voor vluchtelingen.

 

Wilt u meer weten over nalaten aan VluchtelingenWerk, dan kunt u onze ‘Oriëntatiegids nalaten’ aanvragen.

 

Heeft u liever persoonlijk contact? Voor al uw vragen kunt u terecht bij relatiemanager Onno Yska. Hij is bereikbaar op werkdagen op 020 346 72 15. Of stuur hem een e-mail: oyska@vluchtelingenwerk.nl

 

 

Woord en Daad werkt vanuit Bijbels perspectief aan duurzame verandering voor mensen in armoede. Wij verbinden mensen, organisaties, bedrijven en lokale partners uit alle sectoren. Zo werken we aan een menswaardig bestaan voor iedereen, en scheppen we samen hoop en nieuwe kansen om armoede te overstijgen.