Gezondheid

Alzheimer Nederland werkt aan een toekomst zonder dementie en aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun dierbaren. Hiervoor geven we voorlichting over dementie, bieden we ondersteuning en komen we op voor betere zorg voor mensen met dementie. En we maken wetenschappelijk onderzoek mogelijk, door financiële ondersteuning.

Wij laten niet na anderen te helpen. Laat u wél wat na?

Als Marianne ‘s ochtends wakker wordt, kan ze geen reden bedenken om op te staan. Niemand bekommert zich om haar en dat vindt ze terecht. Ze heeft het er zelf naar gemaakt, denkt ze. Haar Amsterdamse bovenwoning is een puinhoop, de schulden stapelen zich op. Ze schaamt zich heel erg.

Dit beeld van Marianne (47) is gelukkig verleden tijd. Via De Regenboog Groep heeft ze drie maanden geleden contact gekregen met coach Anna (39). Anna is vrijwilliger en staat een jaar lang wekelijks voor haar klaar. Ze zijn begonnen om Mariannes financiële administratie op orde te brengen, nu is het tijd om een sociaal netwerk op te bouwen. Ook daar helpt Anna Marianne bij. De Regenboog Groep heeft bovendien in de toekomst een werkervaringsplek voor haar beschikbaar bij Sparc Kitchen, de sociale firma die catering levert op festivals en evenementen. Marianne zou het liefst morgen al beginnen, want ooit droomde ze ervan om haar eigen restaurant te openen.

Marianne is één van de vijfduizend Amsterdammers die jaarlijks door De Regenboog Groep op weg worden geholpen om weer met zelfvertrouwen zelfstandig te leven.

De Regenboog Groep is dé hulporganisatie voor Amsterdammers die vanwege hun complexe problemen niet of nauwelijks onder de mensen komen. We hebben al veertig jaar ervaring met het begeleiden van eenzame, psychiatrische, arme en verwarde mensen uít hun isolement, terug naar de maatschappij. Bijna 1000 vrijwilligers zijn via De Regenboog maatje of coach. Zij krijgen professionele begeleiding om hun complexe rol goed uit te voeren. Ook beheert De Regenboog Groep negen inloophuizen voor dak- en thuislozen en start zij sociale firma’s voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Ieder mens is de moeite waard

Uw testament
U kunt De Regenboog Groep opnemen in uw testament. Met uw nalatenschap helpt u mensen als Marianne om hun leven weer op de rails te krijgen. Ook kunt u nalaten aan een specifiek onderdeel van De Regenboog Groep. Ons CBF-keurmerk garandeert dat uw donatie ook daadwerkelijk aan het door u genoemde doel besteed wordt.

Meer weten?
U kunt bellen naar 020 – 531 76 00 of mailen naar info@deregenboog.org. U kunt ook een folder aanvragen of kijken op www.deregenboog.org/nalaten

We streven met liefde en de inzet van onze expertise en kracht naar ons doel: lepra overwinnen. Als navolgers van Jezus Christus ondersteunen we mensen die getroffen zijn door lepra in hun strijd voor een gezond, hersteld en volwaardig leven.

Max en Sam hebben zware peuterastma en zijn samen al meer dan 17 keer opgenomen in het ziekenhuis. Benauwd zijn is hun standaard, ze weten niet beter. De tweeling staat graag te zingen en te dansen, terwijl ze dan hijgen als oude mannetjes.

Moeder Kim wil twee gezonde jongens. Ze droomt van een doorbraak op het gebied van astma, waar Max en Sam ook van kunnen profiteren. Dankzij wetenschappelijk onderzoek komt deze droom steeds dichterbij. Tenminste, als we de onderzoekers financieel kunnen blijven ondersteunen, om met hun onderzoek medische doorbraken te realiseren.

Met uw nalatenschap draagt u bij aan een wereld zonder longziekten en geeft u kinderen zoals Max en Sam een betere toekomst.

Wilt u meer informatie of het hele verhaal van Max en Sam lezen? Ga naar longfonds.nl/nalaten

 

Mercy Ships maakt levensveranderende operaties en medische trainingen mogelijk voor de allerarmsten in Afrika. De 450 vrijwilligers aan boord maken dit bijzondere werk mogelijk, omdat ze geloven dat ieder mens kostbaar is

2 op de 3 mensen ter wereld hebben geen toegang tot veilige, betaalbare, chirurgische zorg. We zoeken deze mensen al 40 jaar lang op met ons ziekenhuisschip, waarop ze gratis worden geopereerd door ervaren chirurgen. Mensen worden bevrijd van levensbedreigende tumoren, kinderen met kromme benen kunnen weer goed lopen en baby's met een gespleten lip kunnen normaal eten en drinken. Daarnaast trainen we honderden lokale chirurgen en verpleegkundigen om de medische impact in een land te vergroten. Door lichamelijke genezing krijgen kinderen en volwassenen een toekomst met nieuwe mogelijkheden.  Helpt u mee om duurzame zorg mogelijk te maken en nog meer mensen te bereiken in Afrika? Dankzij uw gift, bijvoorbeeld in de vorm van een legaat, nalatenschap of schenking kunnen we dit concrete en dankbare werk doen.

 

Met uw nalatenschap kunt u gratis operaties, trainingen of medische faciliteiten mogelijk maken. 
 
Persoonlijke voorlichting
Wilt u uw wensen bespreken? Dat kan telefonisch of in een persoonlijk gesprek. Neemt u gerust contact met Richard van Willigen, manager afdeling Relatiebeheer - richard.vanwilligen@mercyships.nl, 06-53989604 of ga naar mercyships.nl/nalaten.

Wat gebeurt er met mijn bezittingen na mijn overlijden?”

Een vraag die veel mensen zich stellen voorafgaand aan het moment dat zij bij de notaris aan tafel aanschuiven. Het blijkt dat steeds meer mensen het prettig vinden iets na te laten aan een goed doel, zodat zij ook na hun overlijden nog iets kunnen betekenen voor toekomstige generaties.

Multiple sclerose (MS), een ziekte van het centrale zenuwstelsel, kent geen leeftijd. In veel gevallen treft het mensen in de bloei van hun leven. Tot op dit moment is de oorzaak van MS nog niet gevonden, evenmin een medicijn om deze ziekte te genezen.
Wetenschappelijk onderzoek naar MS is daarom enorm belangrijk. Temeer omdat tegenwoordig op steeds jongere leeftijd de diagnose MS wordt vastgesteld. Na deze diagnose moet een nieuwe balans worden gevonden. Het leven van iemand met MS verandert drastisch. De dagelijkse dingen, die eerst heel normaal waren, moeten nu
zorgvuldig worden afgewogen en gepland.

MS is zeer ingrijpend zowel voor de persoon zelf als voor zijn of haar omgeving. Onderzoek naar de oorzaak en behandeling van MS moet doorgaan en is van onschatbare waarde voor iemand met MS. Intensief onderzoek moet uiteindelijk leiden tot het vinden van een medicijn dat MS geneest.

Help ons door de juiste beslissing te nemen door Stichting MS Research op te nemen in uw testament, dan doet u hiermee iets van enorme betekenis.

Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving. Door onze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij. Wij bevorderen sociale samenhang en sociale participatie. Sociale samenhang is belangrijk om eenzaamheid en isolatie te voorkomen van kwetsbare groepen in de samenleving. Participatie willen we stimuleren onder alle inwoners van het Koninkrijk der Nederlanden.
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn als beschermpaar bijzonder betrokken bij het Oranje Fonds.

Stel je voor…. Een land met meer contact en betrokkenheid. Een fijn land om in te wonen – voor iedereen. Het kan, en het is de droom waar het Oranje Fonds aan werkt. Het Oranje Fonds steunt per jaar zo’n 9.300 initiatieven en investeerde bijvoorbeeld in 2015 maar liefst 31 miljoen euro op het gebied van sociale cohesie en participatie.

Er zijn mensen die hun plekje in de maatschappij nog niet gevonden hebben en daar hulp bij kunnen gebruiken. Denk aan eenzame ouderen, kansarme jongeren, mensen met een ziekte of
een beperking of mensen die het simpelweg lastig vinden contact te leggen met anderen. De projecten en organisaties die wij steunen richten zich op deze mensen.
Wanneer u het Oranje Fonds financieel steunt, maakt u een verschil in het leven van een ander. Zo kunt u door ons op te nemen in uw testament bijdragen aan een betrokken samenleving.

Als u nalaat aan het Oranje Fonds bent u ervan verzekerd dat uw geld volledig besteed wordt aan de bestemming die u voor ogen heeft. Uw erfstelling of legaat van de erfenis is vrijgesteld van erfbelasting en het Oranje Fonds besteedt elke gift voor 100% aan de doelstelling.

De ziekte van Parkinson is ongeneeslijk. Medisch-wetenschappelijk onderzoek is de enige manier om dat te veranderen. Overweeg daarom Stichting ParkinsonFonds in uw testament op te nemen. Uw nalatenschap kan zorgen voor een doorbraak in Parkinsononderzoek. Daarmee geeft u Parkinsonpatiënten hoop op een betere toekomst.

De Trombosestichting Nederland zet zich in voor een toekomst zonder tromboseleed. Door goede voorlichting verminderen we de kans op trombose. We werken aan betere medicijnen en betere behandeling van trombose door het financieren van onderzoek. Zo dragen we bij aan een beter leven van mensen met trombose. Dankzij uw steun kunnen we dit in de toekomst blijven doen!

In een gebroken wereld, getekend door armoede en onrecht, streeft Woord en Daad naar zichtbare tekenen van Gods komend Koninkrijk. Het Bijbels perspectief op gerechtigheid en barmhartigheid drijft ons om dagelijks bij te dragen aan een duurzame verandering van mensen hier en daar.