Gids Nalatenschap

Doelgroep
De Gids Nalatenschap richt zich op 50-plussers met een christelijke achtergrond. Zij geven relatief veel aan goede doelen, voor hen is het belangrijk ‘iets goeds te doen’ met hun geld. Rentmeesterschap is een belangrijk begrip. Er verschijnen twee edities: in april als bijlage bij EO Visie en in september als bijlage bij de NCRV Gids.

Maximum aantal goede doelen
In de Gids Nalatenschap kunnen maximaal 20 goede doelen deelnemen. Adverteren is uitsluitend mogelijk voor ANBI-instellingen. Commerciële partijen zijn uitgesloten van deelname.

Uw deelname
Elke pagina wordt volgens een vaste indeling opgemaakt, met onderaan een strook van 60 mm voor algemene gegevens. Er is ruimte voor ‘Missie en Doelstelling’  van max. 60 woorden, algemene tekst van 200 woorden, plus uw logo en een foto. Tarief is incl. vormgeving en correctieronde. Alle pagina's in de april-editie worden door ons opgemaakt, eigen opmaak is niet mogelijk. In de september-editie is eigen opmaak eventueel wel toegestaan.

Uitgeverij
De Gids Nalatenschap valt onder de verantwoordelijkheid van en wordt sinds de start in 2012 uitgegeven door Insite Media. De inhoud komt tot stand buiten de verantwoordelijkheid van EO Visie en/of NCRV Gids en/of organisaties die werken in opdracht van of namens beide omroepen.