Gouden eeuw voor christelijke nalatenschappen volop gaande

Elke generatie heeft zijn eigen geefgedrag, ook in de christelijke doelgroep.

De eerder dit jaar aangetreden hoogleraar Filantropie, René Bekkers, waarschuwt voor de gevolgen van de ontkerkelijking op het geefklimaat. Op macroniveau heeft hij zeker een punt. Zijn voorganger Theo Schuyt, toonde met onderzoeken al aan dat de christelijke doelgroep bovengemiddeld veel schenkt aan goede doelen; niet alleen aan kerken en christelijke goede doelen, maar ook zeker buiten de eigen christelijke wereld. Minder christenen zou dus automatisch kunnen betekenen dat er landelijke beschouwd minder wordt gegeven.
Recent onderzoek van Christelijk Charitatief Peil toont eveneens aan dat begrippen als ‘betrouwbaarheid en impact’ van het goede doel, belangrijker zijn dan een al dan niet christelijke achtergrond van de organisatie. Uit hetzelfde onderzoek blijkt 40% van de christenen het niet van belang te vinden of een goed doel christelijk is of niet. Overigens is dat voor 25% van de ondervraagden wel belangrijk.

Inzoomen
Nederland ontkerkelijkt, dat weet iedereen. Wanneer het aantal christenen afneemt, wordt er in de opinie van René Bekkers in totaliteit dus minder gegeven. Als je echter inzoomt op christelijk Nederland zie je belangrijke verschillen en nuances.
Het aantal christenen neemt af. Waar is dat effect vooral merkbaar? Bij de jongere generaties, een doelgroep die ongeacht religieuze achtergrond toch al moeilijker te bewegen is om te geven of donateur te worden. Ook onder dertigers en veertigers neemt ontkerkelijking toe. Onder 50- en 60-plussers gaat dat veel minder snel. Juist die leeftijdsgroepen kennen nog relatief veel christenen.

Verschillen
Het onderzoek van Christelijk Charitatief Peil bevestigt nog eens wat natuurlijk allang bekend was. Er zijn flinke verschillen in geefgedrag van christenen als het gaat om geven aan niet-christelijke organisaties.
De uiterst rechter flank (reformatorisch) geeft voornamelijk in eigen kring, nauwelijks daarbuiten. Mensen behorend tot de ‘mildere’ gereformeerde kerken geven al veel makkelijker aan niet-christelijke goede doelen. Hetzelfde geldt voor het grote middengedeelte van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Voor de linker helft van de PKN en alle andere meer progressieve of liberale kerken geldt dat voor hun leden de christelijke achtergrond van een goed doel nauwelijks of niet doorslaggevend is.
Belangrijk: ontkerkelijking is ook nog iets anders dan ‘ont-christelijking’. Steeds meer christenen zijn alleen niet-kerkelijk, maar voelen zich wel christen. Voor deze ruimdenkende groep is de christelijke achtergrond van een organisatie ondergeschikt aan betrouwbaarheid en het uiteindelijke onderwerp van een goede doel.

Geefgedrag groeit per leeftijdscategorie
Je kunt stellen dat naarmate je hoger in de bevolkingspiramide komt, het aandeel christenen steeds groter is. Als dus juist 50- en 60-plussers nog steeds kerkelijk / christelijk zijn, dan is duidelijk dat de ‘gouden eeuw van de filantropie’ volop gaande is. Dat zijn de babyboomers, hoog opgeleid, spaarzaam en gul bij het geven aan anderen. Zoals elke fondsenwerver weet: bij uitstek de doelgroep waarop je je wilt richten bij het werven van nalatenschappen!

Benader alleen gevers
Een van de kenmerken van de christelijke senioren is dat zij meelevend kerkelijk zijn, veel geven, zorg voor de medemens en omgeving belangrijk vinden. En: zij hebben relatief veel abonnementen en lidmaatschappen.
De conclusie voor fondsenwervers mag dus zijn: gebruik die kanalen waar het percentage christenen het hoogste is. Bepaalde bladen zijn daarbij een zeer effectief medium. De lezer kan anoniem informatie tot zich nemen en de zender, het goede doel, bevindt zich in het hart van exact de juiste doelgroep.

De auteur, Marco van de Wetering, is directeur van Insite Media / Helderblauw, uitgever van de Gids Nalatenschap en gespecialiseerd in christelijke en kerkelijke doelgroepen, hun achtergronden en historie.