Hoe voorkom je dat je schulden erft?

Testament opstellen is altijd belangrijk

Als een dierbare overlijdt krijg je te maken met een nalatenschap. Dat gaat niet alleen over spullen en financiële tegoeden, maar ook over eventuele schulden die de overledene had. Als je de erfenis zonder meer aanvaart, zijn die schulden eveneens jouw verantwoordelijkheid geworden. 

Wanneer er geen testament is, gaat de erfenis automatisch naar de directe familie. Maar, testament of niet, erfgenamen kunnen op drie manieren omgaan met een erfenis: je kunt die verwerpen, zuiver aanvaarden, of beneficiair aanvaarden. In het laatste geval erf je uitsluitend vermogen of bezittingen wanneer die positief zijn. Je kunt dus geen schulden erven in dat geval.

Op de website van het consumentenprogramma Kassa wordt overzichtelijk uitgelegd wat de mogelijkheden zijn voor erfgenamen met betrekking tot het al dan niet aanvaarden van een nalatenschap.

Lees hier het hele artikel.