Kinderarbeid is te stoppen met bewezen methodieken

Om kinderarbeid met succes aan te pakken is het noodzakelijk dat alle betrokken partijen zoals overheid, bedrijfsleven, lokale gemeenschappen en NGO’s geteste en bewezen strategieën hanteren.  In een nieuw, internationaal onderzoek laat Terre des Hommes zien welke methoden werken om kinderarbeid aan te pakken. Hoewel het totaal aantal kinderen in kinderarbeid sinds 2000 is gedaald van 245 miljoen naar 152 miljoen in 2016, stijgt het aantal meest kwetsbare, jonge kinderen in zwaar werk.

Rapport 'What works for working children'

Het internationale Terre des Hommes rapport ‘What works for working children’ beschrijft vijf vormen van interventies in de aanpak van kinderarbeid, vanuit de rol van de diverse actoren: overheid, NGO’s, bedrijfsleven, lokale gemeenschappen en specifiek in humanitaire crisissituaties en na gewapend conflict. De overheid bijvoorbeeld heeft wetgeving tot zijn beschikking. India voerde in 2009 wetgeving in waardoor basisonderwijs gratis en verplicht werd. Dat leidde tot een daling in het aantal kinderen tussen 6 en 13 jaar dat niet naar school ging van 8 naar 6 miljoen. De casus over Albanië laat zien dat op papier perfecte wetgeving geen sleutel tot succes is: de Arbeidsinspectie moet over het juiste mandaat en expertise beschikken.

De situatie van de 17 miljoen kinderen wereldwijd die werken in het huishouden bij andere families, wordt amper verbeterd door nieuwe wetgeving. Deze groep is amper zichtbaar en hun omstandigheden grenzen soms aan slavernij. Uit een studie in Tanzania bleek echter dat zowel politie als het bredere publiek gaan criminele gedragingen herkende. Het rapport van Terre des Hommes laat zien dat gecoördineerde initiatieven tussen verschillende actoren, zoals overheid, NGO’s en lokale organisaties nodig zijn om verandering te brengen.

10 methoden die werken

Het rapport sluit af met 10 bewezen methodes. Terre des Hommes pleit er o.a. voor dat de inzet tegen kinderarbeid bestaat uit bewezen en geteste interventies, dat onderwijs verplicht wordt tot een bepaalde leeftijd in alle landen, dat werkende kinderen zelf gehoord en betrokken worden om (lokale) overheden te beïnvloeden en dat kinderen, ouders en gemeenschappen accuraat worden voorgelicht over misbruik op de werkvloer.

Download het rapport hier

Bron: Terre des Hommes