Mercy Ships

Beschrijving organisatie

Mercy Ships maakt levensveranderende operaties en medische trainingen mogelijk voor de allerarmsten in Afrika. De 450 vrijwilligers aan boord maken dit bijzondere werk mogelijk, omdat ze geloven dat ieder mens kostbaar is

2 op de 3 mensen ter wereld hebben geen toegang tot veilige, betaalbare, chirurgische zorg. We zoeken deze mensen al 40 jaar lang op met ons ziekenhuisschip, waarop ze gratis worden geopereerd door ervaren chirurgen. Mensen worden bevrijd van levensbedreigende tumoren, kinderen met kromme benen kunnen weer goed lopen en baby's met een gespleten lip kunnen normaal eten en drinken. Daarnaast trainen we honderden lokale chirurgen en verpleegkundigen om de medische impact in een land te vergroten. Door lichamelijke genezing krijgen kinderen en volwassenen een toekomst met nieuwe mogelijkheden.  Helpt u mee om duurzame zorg mogelijk te maken en nog meer mensen te bereiken in Afrika? Dankzij uw gift, bijvoorbeeld in de vorm van een legaat, nalatenschap of schenking kunnen we dit concrete en dankbare werk doen.

 

Met uw nalatenschap kunt u gratis operaties, trainingen of medische faciliteiten mogelijk maken. 
 
Persoonlijke voorlichting
Wilt u uw wensen bespreken? Dat kan telefonisch of in een persoonlijk gesprek. Neemt u gerust contact met Richard van Willigen, manager afdeling Relatiebeheer - richard.vanwilligen@mercyships.nl, 06-53989604 of ga naar mercyships.nl/nalaten.

Adres: 
Ridderkerkstraat 20
3076 JW
Rotterdam
Contactpersoon:
Richard van Willigen