Met een goed gevoel uw vermogen nalaten

Met een goed gevoel uw vermogen nalaten

Nadenken over wat er gebeurt met uw vermogen na uw overlijden. Dat doet u niet iedere dag. Toch is het belangrijk om hier tijdig bij stil te staan.

U kunt ervoor kiezen om een deel van uw vermogen na te laten aan een goed doel. Dit kan een bepaald bedrag zijn, maar ook uw gehele vermogen. Wilt u (een deel van) uw vermogen nalaten aan een goed doel? Dan moet u dit vastleggen in uw testament. In uw testament kunt u ook een executeur aanwijzen die zorgt dat uw nalatenschap goed wordt afgewikkeld.

U kunt iedereen aanwijzen als executeur, maar wees u ervan bewust dat de periode rondom een overlijden vaak emotioneel is. Een executeur moet dan voldoende afstand kunnen houden om alles te regelen. Heeft u een groot of ingewikkeld vermogen? Dan kan het raadzaam zijn een professionele executeur in te schakelen. En nalaten aan goede doelen? Ook daar moet de executeur voldoende kennis van hebben.

De leden van NOVEX staan u graag bij met de afwikkeling van nalatenschap. Zij zijn professioneel, kundig en ervaren, en hebben één doel: ontzorgen. Wilt u weten wie die leden zijn? Bezoek de website: www.novex-executeur.nl

NOVEX is een vereniging voor executeurs, vereffenaars en levensexecuteurs. De leden zijn professionals, altijd op de hoogte van de actuele wetgeving, rechtspraak en praktijkervaring. Zij helpen graag bij het afwikkelen van uw nalatenschap of tijdens uw leven, wanneer u dat zelf niet meer kunt door bijvoorbeeld dementie of een ernstig ongeluk. Ook wanneer u vermogen na wilt laten aan een goed doel, helpen zij u graag.