Nieuwsbrief van het Geelvinck Pianola Museum voor augustus

Meestal hebben we in de zomermaanden een pauze in de concertserie. Ditmaal maken we twee uitzonderingen op deze regel:

twee concerten tijdens het Gay Pride Festival en vijf concerten in het kader van het Geelvinck Pianoforte Festival. Vanaf september gaat onze ‘gewone’ concertserie weer van start met op 2 september al een bijzonder concert: de Feestelijke Seizoensopening met Champagne: Een Reis naar het Muzikale Landschap van de Romantiek, een serie liederen met tal van solisten en de componist George Beentjes zelf aan de vleugel.

 

Mini-tentoonstelling: het PIANOPTICUM

 

Vanaf juli is de mini-tentoonstelling in de voormalige arrestantencellen en de ruimte daarachter opengesteld voor het publiek. We hebben deze tentoonstelling een bijzondere naam gegeven: het Pianopticum: met allerlei objecten, tekst en uitleg illustreren we twee eeuwen pianogeschiedenis van ‘fortepiano tot pianola’.

 

Zomerse stadswandeling langs drie kleine musea

 

In de zomermaanden is het ook weer mogelijk voor de zomerse stadswandeling langs drie kleinere musea een passepartout te kopen. We doen dit in samenwerking met het Multatulihuis en het Theo Thijssen Museum. Ook is het mogelijk deze wandeling onder leiding van een gids te doen, bij voorkeur voor groepen tot ca. 20 personen.

 

Uitzending op RTL4 op 8 augustus

 

Enkele weken geleden zijn hier opnamen gemaakt voor het programma ‘Mijn zaak is de Beste’, dat op 8 augustus op RTL4 (20.30 uur) te zien zal zijn. Wie benieuwd is naar het resultaat wordt uitgenodigd om te gaan kijken! Ook twee andere bijzondere musea deden mee.

Bijeenkomst van Pianola specialisten in Leipzig

 

In het Grassi Museum für Musikinstrumente te Leipzig was op 25 juli een bijeenkomst over de muziekrollen voor automatische piano’s. Veel specialisten op dit gebied uit allerlei landen waren daarbij aanwezig. Hopelijk zal er een internationale samenwerking uit voortkomen, zodat de verschillende musea die collecties hebben op dit gebied hun kennis en ervaring zullen gaan delen en uitwisselen. Het project dat beoogt de collectie van het Geelvinck Pianola Museum te inventariseren en digitaal te ontsluiten past helemaal in dit samenwerkingsverband. Dit project kan hopelijk snel van start gaan dankzij ene bijdrage van het Mondriaan Fonds.

 

Tentoonstelling in Kasteel Arcen

 

Het Kasteel in Arcen (Noord Limburg) is altijd al een bezoek waard dankzij onder meer zijn prachtige tuinen, maar nu nog meer: de tentoonstelling: Meesterwerken uit de Mechanische Muziekwereld samengesteld door de Pianola Societeit van Max Lakeman is nog tot en met 12 augustus te bewonderen. Onder andere het Pianola Museum gaf enkele instrumenten daarvoor in bruikleen.

 

Wie helpt?

 

Dankzij steun van allerlei fondsen kunnen we al veel extra dingen doen, maar om het museum verder op te kunnen bouwen zijn ook donaties zeer welkom en noodzakelijk. Omdat het museum op dit moment over beperkte reserves beschikt, hopen wij, dat alle mensen die deze nieuwsbrief ontvangen en de bijna 20.000 mensen die onze petitie hebben ondertekend het museum ook financiëel willen steunen.

 

U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de Vriendenkring van het museum:

 

NL15 INGB 0003 7082 54 tnv Piano Museum Vriendenkring Amsterdam

 

Ook kleinere bijdragen zijn uiteraard van harte welkom! Als alle ondertekenaars van de petitie 5 euro over zouden maken, hebben we al bijna een ton bij elkaar!

 

Voor de verdere opbouw van het museum moet in de komende jaren nog veel werk verzet gaan worden. Te denken is aan de verbetering van de inrichting, het bouwen van rollenkasten, ordenen en inventariseren van de collectie (meer dan 30.000 muziekrollen, duizenden 78-toeren platen, duizenden boeken, partituren, documentatie, enz.), onderhoud en restauratie van de (ongeveer honderd) instrumenten, het organiseren van de museumconcerten, verbetering van de website, helpen bij de publiciteit, fondsenwerving, enzovoort. Wie heeft tijd en zin om zich aan te sluiten bij ons team van vrijwilligers (nu ca. 35)?