Onderzoek en Ontwikkeling

Op de bres staan voor vervolgde christenen: dat is wat Open Doors doet. We zijn een interkerkelijke stichting en steunen vervolgde christenen ongeacht hun kerkelijke gezindte.

Open Doors wil vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereldevangelisatie.

Dit doen we door gebed en we verspreiden Bijbels, Bijbelstudiematerialen en andere communicatiemiddelen. Ook voorzien we in kaderopleidingen en verlenen we praktische hulp. In bedreigde en onstabiele gebieden bereiden we christenen voor op mogelijke vervolging en lijden.

Christenen in de vrije wereld lichten we voor over christenvervolging. Zodat ze met vervolgde christenen meevoelen en hen actief helpen. Dit doen we omdat we geloven dat wanneer één lid lijdt, alle andere meelijden (1 Kor.12:26).

Open Doors heeft in het afgelopen jaar ruim 2,5 miljoen Bijbels en christelijke boeken kunnen verspreiden. We konden 533.115 mensen trainen en boden 854.363 mensen praktische hulp. Open Doors had in 2017 veel aandacht voor hulp aan vluchtelingen, vooral in het Midden-Oosten en landen in de sub-Sahara. Zo werd in de zomer van 2017 een voedselactie op touw gezet voor christelijke gezinnen in Noordoost-Nigeria. Ook konden we dankzij u 8.749 christenen bezoeken om hen te bemoedigen te midden van vervolging.

Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving. Door onze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij. Wij bevorderen sociale samenhang en sociale participatie. Sociale samenhang is belangrijk om eenzaamheid en isolatie te voorkomen van kwetsbare groepen in de samenleving. Participatie willen we stimuleren onder alle inwoners van het Koninkrijk der Nederlanden.
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn als beschermpaar bijzonder betrokken bij het Oranje Fonds.

Stel je voor…. Een land met meer contact en betrokkenheid. Een fijn land om in te wonen – voor iedereen. Het kan, en het is de droom waar het Oranje Fonds aan werkt. Het Oranje Fonds steunt per jaar zo’n 9.300 initiatieven en investeerde bijvoorbeeld in 2015 maar liefst 31 miljoen euro op het gebied van sociale cohesie en participatie.

Er zijn mensen die hun plekje in de maatschappij nog niet gevonden hebben en daar hulp bij kunnen gebruiken. Denk aan eenzame ouderen, kansarme jongeren, mensen met een ziekte of
een beperking of mensen die het simpelweg lastig vinden contact te leggen met anderen. De projecten en organisaties die wij steunen richten zich op deze mensen.
Wanneer u het Oranje Fonds financieel steunt, maakt u een verschil in het leven van een ander. Zo kunt u door ons op te nemen in uw testament bijdragen aan een betrokken samenleving.

Als u nalaat aan het Oranje Fonds bent u ervan verzekerd dat uw geld volledig besteed wordt aan de bestemming die u voor ogen heeft. Uw erfstelling of legaat van de erfenis is vrijgesteld van erfbelasting en het Oranje Fonds besteedt elke gift voor 100% aan de doelstelling.

Geen kind mag alleen opgroeien. SOS Kinderdorpen gelooft dat familie de enige effectieve plek is voor de ontwikkeling van een kind. Daarom zorgt de organisatie ervoor dat kinderen kunnen opgroeien in een veilige, liefdevolle familie – bij voorkeur hun eigen familie. Wereldwijd krijgen honderdduizenden kinderen dankzij SOS Kinderdorpen een solide basis om zich optimaal te ontwikkelen tot kansrijke en zelfstandige volwassenen. Elk kind een familie, elk kind een toekomst.

HOE gelooft in opbouw

Stichting HOE wil christelijke gemeenten in Oost-Europa helpen de opdracht van Jezus Christus om om te zien naar de naasten in diaconaat, gemeenteopbouw en christelijk onderwijs inhoud te geven. We geloven dat God ons in wil zetten om in navolging van Christus samen met mensen in Oost-Europa te werken aan het zichtbaar maken van Gods Koninkrijk. We geloven dat de samenleving in Oost-Europa christenen nodig heeft om het verschil te maken. Dat doen wij in afhankelijkheid van God. We geloven dat wij als christenen de roeping hebben recht te doen aan de meest kwetsbaren. Daar willen we ons voor inzetten, samen met onze lokale partners in Oost-Europa. Groepen die HOE steunt zijn kinderen (in kindertehuizen), maar ook daklozen, verslaafden, chronisch zieken en ouderen in de thuiszorg.

Geloof, bid, geef en bouw!

Wycliffe Bijbelvertalers heeft een eenvoudige maar ambitieuze visie: in 2025 moet er in iedere taal waarin dat nog nodig is een goedlopend Bijbelvertaalproject zijn gestart. In 1860 talen is dat nog nodig, een enorme uitdaging. Met uw nalatenschap maakt u het mogelijk om deze visie te realiseren.