Ontwikkelingshulp / Internationale hulp

3xM

Internationale zendingsorganisatie 3xM laat het evangelie zien en horen via christelijke tv-programma’s in moeilijk toegankelijke landen zoals West-Afrika, Centraal-Azië, Pakistan en Bangladesh. De kracht van beeld en geluid, gecombineerd met een sterke boodschap is enorm. We bereiken miljoenen kijkers. Onze nazorgmedewerkers registeren jaarlijks tienduizenden reacties op de programma’s.

Stichting Amazone Kinderen is een kleine organisatie die groot werk wil doen. Zij heeft tot doel armlastigen in het noorden van Bolivia, in het bijzonder de kinderen, hulp te bieden door het verschaffen van financiële middelen voor medische zorg, educatie en andere projecten die erop gericht zijn de levensomstandigheden van de kansarmen nu en in de toekomst te verbeteren.

De stichting heeft drie hoofddoelen:

  • De kwaliteit van het onderwijs verbeteren.
  • Medische zorg verlenen aan kinderen en hun families die vanwege hun armoede geen toegang hebben tot de reguliere gezondheidszorg.
  • Jongeren trainen in sociale omgang, het dragen van verantwoordelijkheden, gelijke rechten van mannen en vrouwen, seksualiteit, gevaren van alcohol en drugs.

Edukans in het kort:

  • Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs.
  • Edukans steunt jaarlijks ruim 200 onderwijsprojecten.
  • Edukans steunt projecten in Ghana, Ethiopië, Kenia, Malawi, Oeganda, Zambia, DR Congo, Bolivia, Peru, Suriname en India.
  • Edukans zorgt dat kinderen goed en effectief les krijgen, zorgt voor veilige lokalen en toiletten. De leerkrachten zijn goed toegerust, de organisatie van de school is op orde en de ouders zijn betrokken.
  • Edukans betrekt jaarlijks 350.000 Nederlandse kinderen en jongeren bij onderwijs in ontwikkelingslanden door acties als Schoenmaatjes.
  • Edukans biedt internationaliseringsprogramma’s waar onderwijskrachten uit Nederland kennis uitwisselen met onderwijskrachten in de landen waar Edukans werkt.

 

We streven met liefde en de inzet van onze expertise en kracht naar ons doel: lepra overwinnen. Als navolgers van Jezus Christus ondersteunen we mensen die getroffen zijn door lepra in hun strijd voor een gezond, hersteld en volwaardig leven.

ZONDER MAF VLIEGTUIGEN STAAT HULPVERLENING STIL!
Al 70 jaar is luchtvervoer en technologie een middel om alle volken te bereiken met Gods Woord, hulp en vooruitgang. De 130 MAF vliegtuigen zijn onmisbaar voor 1.500 organisaties o.a. Medair, Wycliffe, ZOA, World Vision. Helpt u, met uw nalatenschap, Mission Aviation Fellowship uitvliegen?

In 30+ landen actief
Kwetsbare mensen ontvangen hulp en Gods Woord, omdat de 130 MAF vliegtuigen zes dagen per week uitvliegen. Daar waar wegen onbegaanbaar zijn of de infrastructuur slecht is.

Red een Kind is een christelijke, internationale ontwikkelingsorganisatie, in 1968 opgericht in Nederland. Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede, hun familie en hun hele omgeving. Dat doen we door kwetsbare gemeenschappen te versterken, zodat zij hun leefomstandigheden en kansen zélf duurzaam kunnen verbeteren.

Van Noord-Korea tot Irak, van Eritrea tot Vietnam. In tientallen landen worden christenen vervolgd vanwege hun geloof. SDOK (Stichting De Ondergrondse Kerk) steunt deze broeders en zusters met praktische hulp en bemoediging.

Met uw nalatenschap zorgt u voor schoon water en beschermt u levens.

Door Simavi op te nemen in uw testament, redt u kinderlevens. Want met een gift uit uw nalatenschap kunnen we bouwen aan schoonwatervoorzieningen en veilige toiletten. Uw bijdrage aan ons werk zorgt er ook voor dat steeds meer kinderen en
volwassenen leren hoe ze zelf ziekten kunnen voorkomen.
Met uw nalatenschap aan Simavi werkt u mee aan een gezond leven voor iedereen.

Wilt u onze brochure ontvangen over nalaten aan Simavi, of heeft u vragen? Neem gerust contact op met onze contactpersoon.

Geen kind mag alleen opgroeien. SOS Kinderdorpen gelooft dat familie de enige effectieve plek is voor de ontwikkeling van een kind. Daarom zorgt de organisatie ervoor dat kinderen kunnen opgroeien in een veilige, liefdevolle familie – bij voorkeur hun eigen familie. Wereldwijd krijgen honderdduizenden kinderen dankzij SOS Kinderdorpen een solide basis om zich optimaal te ontwikkelen tot kansrijke en zelfstandige volwassenen. Elk kind een familie, elk kind een toekomst.

HOE gelooft in opbouw

Stichting HOE wil christelijke gemeenten in Oost-Europa helpen de opdracht van Jezus Christus om om te zien naar de naasten in diaconaat, gemeenteopbouw en christelijk onderwijs inhoud te geven. We geloven dat God ons in wil zetten om in navolging van Christus samen met mensen in Oost-Europa te werken aan het zichtbaar maken van Gods Koninkrijk. We geloven dat de samenleving in Oost-Europa christenen nodig heeft om het verschil te maken. Dat doen wij in afhankelijkheid van God. We geloven dat wij als christenen de roeping hebben recht te doen aan de meest kwetsbaren. Daar willen we ons voor inzetten, samen met onze lokale partners in Oost-Europa. Groepen die HOE steunt zijn kinderen (in kindertehuizen), maar ook daklozen, verslaafden, chronisch zieken en ouderen in de thuiszorg.

Geloof, bid, geef en bouw!

Het is de missie en visie van Maryknoll Zusters om het Goede Nieuws van het Koninkrijk Gods te verspreiden. Onze Zusters maken geen onderscheid. Of het nu gaat om culturele, sociale, religieuze, geografische of economische grenzen, zij bieden hulp.

Het werk van onze Zusters moet ook in de toekomst door kunnen gaan. Er zijn nog zoveel mensen die behoefte hebben aan liefde, steun, hulp en het gevoel dat Zuster Anastasia Lottze er niet alleen voor staan.

Om u te kunnen helpen een weloverwogen keuze te maken willen wij u graag onze brochure toesturen om onze Stichting in uw testament om te nemen.

Stichting Vluchteling biedt noodhulp in ’s werelds actuele en grootste humanitaire crises. Soms bieden we levensreddende hulp in acute noodsituaties, andere keren helpen we in langdurige crises of bij de wederopbouw. Maar altijd maken we verschil in het leven van vluchtelingen en ontheemden - ongeacht hun afkomst, ras, etniciteit en religie.

In een wereld die alsmaar complexer, chaotischer en individualistischer wordt, maken we ons sterk voor een menswaardig bestaan voor mensen die moeten vluchten voor oorlog, geweld en onderdrukking. Dit doen we samen met onze partner het International Rescue Committee (IRC), een van de grootste en meest ervaren hulporganisaties ter wereld. Door de handen ineen te slaan, zijn we sneller ter plekke, kunnen we meer mensen helpen en betere hulp verlenen.

We investeren in hulpvormen die bewezen effectief zijn, werken aan nieuwe oplossingen voor de humanitaire problemen van nu, en luisteren goed naar de behoeften van vluchtelingen en ontheemden. Ook geven we vluchtelingen een stem door ons uit te spreken voor hun belangen en misstanden aan de kaak te stellen. Daarnaast geven we eerlijke voorlichting aan het Nederlandse publiek en zijn we transparant over onze bestedingen en resultaten. 

Mede dankzij de hulp van onze donateurs en partners, dragen we zo bij aan humane opvang en toekomstperspectief voor mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en onderdrukking.

ear is een beweging van christenen die strijden tegen armoede en onrecht. Samen met lokale kerken zetten we ons wereldwijd in om het leven van mensen in armoede blijvend te veranderen. Kerken zijn goed ingebed in de lokale gemeenschap en beschikken over veel vrijwilligers. De kerk blijft, waardoor duurzame verandering mogelijk is. En de kerk spreekt mensen aan zoals ze zijn; waardevolle schepselen van God!

Wilde Ganzen gelooft dat kleinschalige, duurzame projecten het verschil maken voor mensen die in armoede leven. Onze werkwijze is uniek, hij werkt en we zijn er trots op. Wij staan voor mensen die zelf iets doen tegen armoede in de wereld. Door middel van een financiële bijdrage, kennis en expertise stimuleren wij projecten en sociale ondernemingen die voortkomen uit gezamenlijk initiatief van mensen die in armoede leven én bevlogen Nederlanders. Ook versterken we de kracht van mensen die in arme omstandigheden leven om in eigen land fondsen en middelen te mobiliseren. Voor een directe én een structurele verbetering van hun situatie en een kansrijke toekomst.

In een gebroken wereld, getekend door armoede en onrecht, streeft Woord en Daad naar zichtbare tekenen van Gods komend Koninkrijk. Het Bijbels perspectief op gerechtigheid en barmhartigheid drijft ons om dagelijks bij te dragen aan een duurzame verandering van mensen hier en daar.

“Llesh Coku was wanhopig en werkeloos. Hij kon zijn gezin niet te eten geven. Zending over Grenzen gaf zaden, gereedschap en landbouwtraining. Dat bleek een succes! Vorig jaar aten zij van de oogst uit hun eigen moestuin. Wat overbleef konden ze verkopen. Mede dankzij nalatenschappen kunnen wij méér gezinnen, zoals de familie Coku, helpen om uit hun armoede te ontsnappen.

‘Ik ben trots dat ik nu zelf voor mijn gezin kan zorgen!’

Zending over Grenzen doet méér
Naast materiële hulp zoals voedsel en kleding bieden we ook schoolmateriaal, vakopleidingen en studiefinanciering. Lokale medewerkers en vrijwilligers geven bovendien sociaal-emotionele begeleiding en vertellen zij over Gods liefde en zorg. Samen met u kunnen wij kansarme mensen een hoopvolle toekomst geven!
Nalaten voor de toekomst
Wilt u weten over hoe ú kunt helpen met uw legaat of deel van de erfenis? Bel dan met Ina Ekkelenkamp (036 – 536 36 15) voor de gratis brochure of een vrijblijvende afspraak.

Voor een gesprek (bij u thuis): Peter van der Bijl, directeur en gecertificeerd nalatenschapscoach”

ZOA

Wereldwijd zijn miljoenen mensen op de vlucht als gevolg van een oorlog of natuurramp. ZOA helpt mensen in deze crisisgebieden te overleven. We werken met onze eigen hulpverleners en doen ons werk vanuit een christelijke overtuiging. Dit doen we in 17 landen in Azië, Afrika en het Midden- Oosten.