Oranje Fonds

Beschrijving organisatie

Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving. Door onze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij. Wij bevorderen sociale samenhang en sociale participatie. Sociale samenhang is belangrijk om eenzaamheid en isolatie te voorkomen van kwetsbare groepen in de samenleving. Participatie willen we stimuleren onder alle inwoners van het Koninkrijk der Nederlanden.
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn als beschermpaar bijzonder betrokken bij het Oranje Fonds.

Stel je voor…. Een land met meer contact en betrokkenheid. Een fijn land om in te wonen – voor iedereen. Het kan, en het is de droom waar het Oranje Fonds aan werkt. Het Oranje Fonds steunt per jaar zo’n 9.300 initiatieven en investeerde bijvoorbeeld in 2015 maar liefst 31 miljoen euro op het gebied van sociale cohesie en participatie.

Er zijn mensen die hun plekje in de maatschappij nog niet gevonden hebben en daar hulp bij kunnen gebruiken. Denk aan eenzame ouderen, kansarme jongeren, mensen met een ziekte of
een beperking of mensen die het simpelweg lastig vinden contact te leggen met anderen. De projecten en organisaties die wij steunen richten zich op deze mensen.
Wanneer u het Oranje Fonds financieel steunt, maakt u een verschil in het leven van een ander. Zo kunt u door ons op te nemen in uw testament bijdragen aan een betrokken samenleving.

Als u nalaat aan het Oranje Fonds bent u ervan verzekerd dat uw geld volledig besteed wordt aan de bestemming die u voor ogen heeft. Uw erfstelling of legaat van de erfenis is vrijgesteld van erfbelasting en het Oranje Fonds besteedt elke gift voor 100% aan de doelstelling.

Adres: 
Postbus 90
3500 AB
Utrecht

Contact:

Contactpersoon:
Judith van Kranenburg-Miltenburg