Religieus

Hour of Power geeft de liefde van Jezus door en laat mensen kennismaken met God. We bieden handvatten voor een leven en relatie met Hem. Dat doen we met onze televisiekerkdienst, die wordt uitgezonden vanuit Shepherd’s Grove in Californië en geleid door Bobby Schuller. Maar ook met onze HOOPlijn, het gebedsteam en onze webshop.

Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel al meer dan 200 jaar dichtbij. Samen met leden en donateurs maken we het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doen we voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen.

HOE gelooft in opbouw

Stichting HOE wil christelijke gemeenten in Oost-Europa helpen de opdracht van Jezus Christus om om te zien naar de naasten in diaconaat, gemeenteopbouw en christelijk onderwijs inhoud te geven. We geloven dat God ons in wil zetten om in navolging van Christus samen met mensen in Oost-Europa te werken aan het zichtbaar maken van Gods Koninkrijk. We geloven dat de samenleving in Oost-Europa christenen nodig heeft om het verschil te maken. Dat doen wij in afhankelijkheid van God. We geloven dat wij als christenen de roeping hebben recht te doen aan de meest kwetsbaren. Daar willen we ons voor inzetten, samen met onze lokale partners in Oost-Europa. Groepen die HOE steunt zijn kinderen (in kindertehuizen), maar ook daklozen, verslaafden, chronisch zieken en ouderen in de thuiszorg.

Geloof, bid, geef en bouw!

Het is de missie en visie van Maryknoll Zusters om het Goede Nieuws van het Koninkrijk Gods te verspreiden. Onze Zusters maken geen onderscheid. Of het nu gaat om culturele, sociale, religieuze, geografische of economische grenzen, zij bieden hulp.

Het werk van onze Zusters moet ook in de toekomst door kunnen gaan. Er zijn nog zoveel mensen die behoefte hebben aan liefde, steun, hulp en het gevoel dat Zuster Anastasia Lottze er niet alleen voor staan.

Om u te kunnen helpen een weloverwogen keuze te maken willen wij u graag onze brochure toesturen om onze Stichting in uw testament om te nemen.