Tien redenen voor het opstellen van een testament

Een testament opstellen móet niet, maar is zeer aan te raden. Zonder testament gaat er niets naar een goed doel, een vriend(in), een pleegkind, een verzorger enz.

  • Als u niets regelt, bepaalt uitsluitend de wet wat er gebeurt met uw nalatenschap.
  • Heeft u minderjarige kinderen, dan kunt u de voogdij regelen voor na uw overlijden.
  • U kunt uw nalatenschap afstemmen op eerdere/ nieuwere relaties en eventuele (stief)kinderen.
  • Met een uitsluitingsclausule voorkomt u dat een ex van uw kind aanspraak kan maken op een deel van de erfenis.
  • Zonder testament ontvangen uw partner en/of kinderen een erfbelastingaanslag. Dat voorkomt u met een speciale clausule.
  • U wilt een bloedverwant onterven of juist een niet-gezinslid geld nalaten.
  • U wilt geld of bepaalde bezittingen nalaten (een legaat) aan een bepaalde instelling.
  • U kunt een executeur aanwijzen voor de afhandeling van uw nalatenschap.
  • U wilt een goed doel als begunstigde opnemen.
  • Voorkom onduidelijkheid, maak uw wensen duidelijk in een testament!

Laat u informeren door een notaris over deze en andere mogelijkheden en bespreek daar uw vragen en wensen.

Nalaten aan een goed doel
Zoals mensen steeds minder vaak abonnementen hebben, daalt ook het aantal lidmaatschappen en donateurs. Steeds meer mensen laten juist wel iets na aan een goed doel. Met een legaat voor een goed doel kunt u werk steunen dat u belangrijk vindt. Vraag ernaar als u bij de notaris bent.