Willibrorduskerk Wijhe blijft open door nalatenschap parochiaan

De Willibrorduskerk op de Boerhaar in Wijhe

Dankzij een legaat van een rijke parochiaan kan de Sint Willibrorduskerk in Wijhe ook na 2025 open blijven voor de parochie. Dat is goed nieuws voor de parochianen. De overkoepelende Lebuïnusparochie in Deventer en Olst-Wijhe is voornemens om vijf van de zeven kerken te sluiten. Dat geldt nu in ieder geval niet voor de Willibrorduskerk.

Aan dagblad De Stentor vertelt de voorzitter van het parochiebestuur dat hij niet mag zeggen wie de erflater is en welk bedrag hij heeft nagelaten. Wel is duidelijk dat het om 'tonnen' gaat.
Omdat de kerk een Rijksmonument is, wordt 60 procent van het onderhoud via subsidie betaald door het Rijk. De overige 40 procent kan nog decennia lang worden bekostigd uit het legaat.