Woord en Daad

Beschrijving organisatie

In een gebroken wereld, getekend door armoede en onrecht, streeft Woord en Daad naar zichtbare tekenen van Gods komend Koninkrijk. Het Bijbels perspectief op gerechtigheid en barmhartigheid drijft ons om dagelijks bij te dragen aan een duurzame verandering van mensen hier en daar.

Adres: 
Postbus 560
4200 AN
Gorinchem

Contact:

Contactpersoon:
Roy Wouters