Woord en Daad

Beschrijving organisatie

Woord en Daad werkt vanuit Bijbels perspectief aan duurzame verandering voor mensen in armoede. Wij verbinden mensen, organisaties, bedrijven en lokale partners uit alle sectoren. Zo werken we aan een menswaardig bestaan voor iedereen, en scheppen we samen hoop en nieuwe kansen om armoede te overstijgen.

Adres: 
Postbus 560
4200 AN
Gorinchem

Contact:

Contactpersoon:
Albert Don